Kako početi graditi svoj dom? Kako odabrati projektanta i kvalitetne izvođače?

U današnje vrijeme rastućih cijena stambenih prostora, mnogi se radije odlučuju za kupnju skupog stana nego za gradnju kuće. Izgradnja vlastitog doma može djelovati kao nedostižna pustolovina, s obzirom na nepoznavanje cijena i vrsta materijala, postupaka i tehnologija gradnje, te izvođača radova.

STUDIO8 nudi sveobuhvatne građevinske radove - od prve ideje, preko projektiranja, izvedbe, do ishođenja uporabne dozvole i useljenja u novi dom.

Naš stručni tim sastavljen od iskusnih arhitekata i građevinskih inženjera brine o vašoj investiciji kroz sve faze gradnje vašeg doma ili poslovnog prostora, dok se vi neometano možete posvetiti svom poslu.

Naše usluge uključuju:

 • izradu idejnog rješenja kojim se postiže maksimalna funkcionalnost prostora;
 • izradu idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela;
 • izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole;

Projektiranje

 • savjetovanje u projektiranju;
 • izradu glavnog projekta;
 • izradu izvedbenog projekta;
 • izradu troškovnika, kao vrlo važnog dokumenta koji investitoru omogućuje uvid u kvalitetu odabranih materijala, tehnologiju gradnje i daje uvid u trošak izgradnje objekta;
 • ishođenje uporabne dozvole.

Izvođenje radova

 • organizaciju radova po fazama;
 • preporuku kvalitetnih timova izvođača;
 • vođenje i koordinaciju izvođačkih timova;
 • nadzor tijekom izgradnje;
 • projektiranje kompletnog interijera.

Koordiniramo sve sudionike u gradnji vašeg doma ili poslovnog prostora te osiguravamo kvalitetna, funkcionalna i ekonomična rješenja. Naš tim stručnjaka i vanjskih suradnika ima potrebno znanje i iskustvo za kvalitetnu realizaciju vašeg projekta u zadanim vremenskim i financijskim okvirima.