08 Izrada krova/pokrova kuće od drveta i slame

U prošlom tekstu opisali  smo drvenu konstrukciju „kuće od drveta i slame“, a u ovom tekstu rješavamo termoizolaciju i hidroizolaciju stropa/krova.

Osnovna misao vodilja bila je da termoizolacija stropa mora biti od ekološki prihvatljivog materijala ali zbog specifičnih dimenzija bala  slame razmišljali smo i o drugim materijalima i načinu postavljanja. Jedna varijanta je bila  strop od drveno-prešanih ploča, druga strop od jute itd, itd .Kako niti jedan od navedenih materijala nije zadovoljio tehničkim zahtjevima (prvenstveno toplinsku zaštitu ) a potom i financijski moment kao blok od slame, odlučili smo se za SLAMU te se  potrudili  osmisliti način ugradnje iste u strop.

Prvobitna zamisao je bila da se blok/bala od slame postavlja na ovjese ispod izrađene konstrukcije od sekundarnih drvenih greda  (razmak sekundaraca je bio prema proračunu cca 80 cm), da bi se nakon toga ipak odlučili za manje razmake prilagođene širini bloka slame (40 cm) pa smo blokove slame jednostavno posložili između sekundarnih greda.

Sa donje strane (podgled) na slamu odnosno drveni raster od greda postavlja se ovjes od aluminijskih elemenata  potkonstrukcije za knauf (postavljeno križno i dvostruko) na koji se učvršćuje drvenoprešana ploča debljine 4 cm (koja će se potom gletati i završno obojiti).

Sa  gornje strane cijela konstrukcija je prvo ukrućena sa čvršćom (2,2) OSB pločom te privremeno pokrivena građevinskom folijom (zaštita stropa od atmosferilija) a nakon toga krenuli smo sa izradom  atike i podkonstrukcije  ventilirajućeg ravnog krova koji se sastoji od rastera štafli i fosni u padu prema projektiranoj odvodnji i drugog sloja  OSB ploča (minimalne debljine 1,5cm) kao podloga za postavu hidroizolacijekoja je istovremeno i završni sloj pokrova.

Atika također ima dvostruku ulogu, naime, daje objektu dojam visine i elegancije a kroz nju se obavlja i ventiliranje svih nosivih zidova i  krova (tzv. ventilirajući krov).

Ventilirajući krov ima brojne prednosti, kao što su trajno provjetravanje strujanjem zraka koje snižava temperature krovnog pokrova i prostora ispod njega i ljeti i zimi; osigurava krovnu konstrukciju od propadanja; sprječava moguće kondenzacije (preporuka je da zračni razmak između izolacije i krovne oplate treba iznositi minimalno od 4 do 6 cm.

Proučavajući primjere gradnje kuća od drveta i slame do sada,  uočili smo da su ventilirajući dijelovi krova nepravilno izvedeni iz razloga da su ostavljeni  preveliki razmaci između slojeva u ventilirajućem dijelu i zbog toga dolazi do stvaranja tzv. ustajalog zraka koji uzrokuje kondenz. S vremenom kondenz natapa  blok slame i dolazi do truljenja i neugodnog mirisa a u najgorem slučaju do razvoja bakterija koje mogu dovesti do samozapaljenja!

Kako bi zaštitili ventilirajuće prodore od životinja, zatvorili smo ih sa metalnim perforiranim mrežama (na tržištu postoje i plastične ali njih glodavci mogu pregristi a i utjecajem UV zraka gube svoja svojstva!).

Za hidroizolaciju i završni sloj ravnoga krova odabrali smo savitljive hidroizolacijske trake   jer je visoke kvalitete i dugogodišnje garancije pošto su  plastične i gumene trake za hidroizolaciju krova (sustav 2+ , sustav 3)  sklone reakciji na požar!

Napomena: Kako smo u tekstu već napomenuli da je gradnja kuće od drveta i slame zahtjevna i da ju treba dobro osmisliti i organizirati etape izgradnje, jako je bitno nakon postavljanja konstrukcije završiti strop/krov pa tek u slijedećoj  fazi krenuti u izradu zidova. Jer u tom slučaju krov vam štiti zidove od kiše a ujedno je i puno lakše  zaštititi vodonepropusnim folijama zidove u izgradnji.

Također kod izrade stropa/krova treba predvidjeti i ostaviti prodore za ventiliranje sanitarnih čvorova, nape, dimnjak, antena… (a iste treba obraditi kvalitetno hidroizolacijom kako kasnije ne bi došlo do procurivanja u slojeve stropa).

Naše iskustvo je pokazalo da cijena izgradnje  kuće od drveta i slame u ovoj etapi sudjeluje u gradnji sa  765,00kn/m2 bruto tlocrtne površine  (materijal i rad bez pdv).