06 Konstrukcija

U prošlom tekstu opisali smo radove koji se odnose na pripremne radove i organizaciju gradilišta
(iskop,  oplata, hidroizolacija, AB radovi, instalacije u zemlji).

U našem proučavanju izgradnje kuća od drveta i slame vidjeli smo razne konstrukcije, te smo zaključili kako dio investitora koristi za konstrukciju drvo koje nije preporučljivo za isto. Naime statički ne ispunjava uvjete, niti zadovoljava propisane normative (nap. ne znači ako je drvo trajno da je kao takvo dobro i za konstrukciju kuće od drveta i slame). Također, kontaktirali  smo renomirane proizvođače i privatne pilane zbog izrade analize cijene građe.

Na koncu odlučili smo se za lameliranu građu, te poznatu europsku tvrtku odabrali kao dobavljača. Prvo smo posjetili odabranu tvornicu i kroz razgovor s prodajnim predstavnicima tvrtke dobili puno korisnih informacija o drvenoj građi za našu namjenu kao npr.

 • drvena građa koje ima kratka vlakna nije dobar odabir za konstrukcije
 • drvena građa osim određene čvrstoće treba imati i određenu elastičnost
 • drvena građa mora sadržavati određeni postotak vlage da bi zadovoljila sve tražene uvjete propisane normativom
  Naš je objekt koncipiran kao nosiva drvena okvirna konstrukcija, koja se sastoji od
 • vertikalnih elemenata (stupovi)
 • horizontalnih elemenata (grede, nosači stropne i krovne konstrukcije)
 • elemenata prostorne stabilnosti (vanjska daščana oplata)

Svi elementi okvirne konstrukcije međusobno se povezuju metalnim vezama spojnim metalnim tipskim elementima i vijcima za metal i drvo; stupovi se oslanjaju na podnu AB ploču preko metalnih elemenata prethodno usađeni u istu.

Svi čelični elementi spojeva izvode se od čelika S 235 JR i moraju biti antikorozivno zaštićeni. Stupovi se na AB ploči dodatno osiguravaju horizontalnim ukrutama (drvene grede) koje se postavljaju sa obje strane stupova.

Zaključak: kompletna drvena konstrukcija izvedena je od lameliranog drveta razreda čvrstoće GL28h; razred vlažnosti 2; ravnoteže vlažnosti max 12%

U gornjoj zoni stropnih greda postavlja se OSB ploča debljine 2cm i ista je sastavni dio nosive konstrukcije stropa (stabilizacija cijele okvirne drvene konstrukcije). Ploče su odabrane tako da prihvate vertikalno opterećenje od 1,2 KN/m2 i horizontalno opterećenje tzv. stabilizacija u krovnoj ravnini. Osni razmak stropnih greda statički se proračunava (nap. uvjetovan je nosivošću stabilizacijske ploče).

Svi elementi drvene podkonstrukcije također ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • izvode od monolitnog drveta crnogorice; razred čvrstoće C24; razred vlažnosti 2; ravnoteža vlažnosti max 12/14%; tvornički termički tretirana

Napomena: proračunom predviđene Betonyp ploče nisu zadovoljile naša očekivanja, odnosno od istih smo odustali jer karakteristike navedene u tehničkoj dokumentaciji nisu dokazane u primjeni!

Tijekom izvođenja radova drvene konstrukcije napominjemo da ista treba biti:

 • osigurana od dodatnih opterećenja prouzročena samom izvedbom kao i od utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije (sve u skladu s projektom drvene konstrukcije)
 • sva se privremena učvršćenja i pridržavanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok ista ne bude izvedena do onog stupnja koje dopušta njihovo uklanjanje
 • konstrukcija treba biti transportirana i uskladištena do trenutka ugradnje na način kojim je to određeno projektom drvene konstrukcije i tehničkim uputama proizvođača
 • kod skladištenja potrebno ju je pravilno posložiti, kako ne bi došlo do uvijanja.

Velika je prednost ako kompletnu konstrukciju dobavljate od renomiranog dobavljača jer je ista tvornički zaštićena, stoga ju možete skladištiti na otvorenom, bez bojazni da će pokisnuti ili povući vlagu iz zraka; nije dopuštena naknadna preventivna zaštita (impregnacija) primjenom kemijske zaštitnih sredstava na gradilištu.
Upozorenje: Naše negativno iskustvo (požar na objektu koji se dogodio na početku izgradnje) dogodilo se zbog korištenja fungicida za zaštitu drveta. Stoga upozoravamo: fungicid za zaštitu drveta ne koristiti, jer se pokazao kao prikriveni vodič požara! Trebate dobro razmisliti i pažljivo odabrati proizvode za zaštitu drveta (nap. mi smo kod ponovne gradnje koristili tvorničku zaštitu – termičkom impregnacijom, ali samo podkonstrukcije za fasadu; lameliranu građu je nepotrebno dodatno zaštititi).

Prednost našeg dobavljača je ta što je kompletna konstrukcija koja je dopremljena na gradilište bila je tvornički izrezana na mjeru, tako smo uštedjeli vrijeme koje izvođači troše na krojenje i rezanje građe i doslovno samo smo ju ugradili, za što je dovoljno 3 do 4 djelatnika na gradilištu (sa iskustvom na izgradnji ovakvih vrsta građevina).

Naše iskustvo je pokazalo da cijena izgradnje kuće od drveta u 2. etapi sudjeluje u gradnji sa 670,00kn/m2 bruto površine (materijal i rad bez PDV-a).

Sva prava na tekst i fotografije pridržana ©