04 Izgradnja kuće od drveta i slame

Poštovani čitatelji!
Odluku o gradnji održive, ekološke kuće, građene od prirodnih materijala (nap. u našem slučaju od drveta i slame) donose oni kojima je to stil života, pojedinci okrenuti prirodi, a kojih je danas sve više u našem okruženju. Naša vizija nije bila gradnja objekta koja bi se prezentirala kao jeftina, jednostavna ili gradnja po principu „ uradi sam“. Naša vodilja je omogućiti ljudima koji nemaju znanja niti vremena izučavati modele ekološke gradnje, koji nisu u mogućnosti okupiti volontere koji bi zajedno gradili kuću, koji nemaju vlastite oranice na kojoj će uzgojiti pšenicu i dobiti slamu, da i oni mogu graditi ekološku kuću. Riječ je o gradnji energetski učinkovite kuće, ugodne za život i zdravstveno podobne, s modernim interijerom i opremom 21. stoljeća.

U proteklih 6 godina razgovarali smo kako sa strukom tako i sa entuzijastima, koji poznaju gradnju kuće od slame i koji su sudjelovali u gradnji takve vrste objekta. Informacije smo dobivali kroz raznu objavljenu literaturu, te proučavajući europske norme vezane za gradnju ovakvih objekata.

Za početak, ne bi se složili s mišljenjem da je gradnja kuće od drveta i slame jeftina i jednostavna. Poznato nam je da je velika većina objekata u Hrvatskoj izgrađena od strane entuzijasta koji su gradili kuće od slame u suradnji sa svojim prijateljima. Međutim, većina takvih kuća nema uporabnu dozvolu, niti projektnu dokumentaciju.

Obišli smo i objekt arhitektice Marine Zajec, koju možemo slobodno nazvati pionirom gradnje ovakvog tipa objekta na našem području, te joj ujedno zahvaliti na stručnoj potpori i nizu kvalitetnih informacija.

Također bi se zahvalili Željku iz Ivankova, vlasniku kuće od drveta i slame, koji nam je također pomogao nizom korisnih informacija.
Objavljeni tekstovi o gradnji kuće od prirodnih materijala napisani su općenito i iz njih nismo mogli vidjeti konkretne načine gradnje, njezine prednosti i nedostatke. Naišli smo i na tekstove koji su prevedeni iz strane literature (najviše američke), a koji su korišteni u pisanju priručnika kako sagraditi kuću od drveta i slame.

Osobno smo obišli neke objekte i uočili da su kod ovakve gradnje problem detalji: hidroizolacija; drvene konstrukcije koje su se koristile, iako drvo nema potrebnu kvalitetu za primjenu u konstrukciji po europskim normama; krivo odabrana stolarija – toplinski koeficijent stakla nije adekvatan toplinskom koeficijentu zida od slame, te dolazi do orošavanja u zimskim mjesecima; razlika lamde drveta i lamde zida od slame dovodi do mogućeg orošavanja konstrukcije; kondenzacija instalacije vode u zidovima; način ugradnje elektroinstalacija u zidove od slame; uzemljenje – gromobranske instalacije; primjena neadekvatnih premaza za zaštitu drveta.

Unatoč velikom angažmanu u pripremi gradnje našeg doma od drveta i slame napravili smo previd (primjenom neadekvatnog premaza za zaštitu drveta), koji nas je koštao kako materijalno tako i vremenski. No unatoč svemu nismo odustali od naše vizije -izgraditi dom od drveta i slame, koji će ujedno biti projekt na temelju kojeg možemo dati niz konkretnih odgovora na pitanja vezana za gradnju ovakvih objekata, kao i prikazati konkretne pokazatelje učinkovitosti ovakvog objekta.

Sva prava na tekst i fotografije pridržana ©