16 travnja, 2020

08 Izrada krova/pokrova kuće od drveta i slame

U prošlom tekstu opisali smo drvenu konstrukciju „kuće od drveta i slame“, a u ovom tekstu rješavamo termoizolaciju i hidroizolaciju stropa/krova.
14 travnja, 2020

07 Izrada zida od bloka slame

Za razliku od zidova izgrađenih standardnim materijalima (opeka, beton i sl.) najveća nepoznanica u gradnji kuća od drveta i slame je zidanje zidova od bala same (komplet s pod konstrukcijom budućih zidova). Gradnja zidova od bala slame nije, protivno vjerovanju, niti jeftina niti jednostavna.
21 siječnja, 2020

06 Konstrukcija

U našem proučavanju izgradnje kuća od drveta i slame vidjeli smo razne konstrukcije, te smo zaključili kako dio investitora koristi za konstrukciju drvo koje nije preporučljivo za isto.
21 siječnja, 2020

05 Etape gradnje kuće od drveta i slame

U nastavku dajemo savjete za gradnju kuće od drveta i slame, a sve u cilju ishođenja uporabne dozvole.