7 listopada, 2019

03 Izrada idejnog rješenja

Prije ishođenja uvjeta geodeta treba izraditi geodetski elaborat i proslijediti geodetske podloge arhitekti. Arhitekt projektira idejno rješenje, nakon čije izrade trebate skupiti uvjete od sljedećih ustanova:
3 veljače, 2019

02 Glavni i izvedbeni projekti

U RH građevinsku dozvolu možete dobiti na temelju glavnog projekta. To znači da izvedbeni projekt nije nužan. Međutim...
8 siječnja, 2019

01 Novi početak

Poštovani čitatelju, odlučili smo putem bloga svima koji su zainteresirani za gradnju ovakvog tipa objekta, na što jednostavniji način približili proces od osmišljavanja projekta do stavljanja projekta u funkciju, odnosno do useljenja.