14 travnja, 2020

07 Izrada zida od bloka slame

Za razliku od zidova izgrađenih standardnim materijalima (opeka, beton i sl.) najveća nepoznanica u gradnji kuća od drveta i slame je zidanje zidova od bala same (komplet s pod konstrukcijom budućih zidova). Gradnja zidova od bala slame nije, protivno vjerovanju, niti jeftina niti jednostavna.
21 siječnja, 2020

06 Konstrukcija

U našem proučavanju izgradnje kuća od drveta i slame vidjeli smo razne konstrukcije, te smo zaključili kako dio investitora koristi za konstrukciju drvo koje nije preporučljivo za isto.
21 siječnja, 2020

05 Etape gradnje kuće od drveta i slame

U nastavku dajemo savjete za gradnju kuće od drveta i slame, a sve u cilju ishođenja uporabne dozvole.
7 listopada, 2019

04 Izgradnja kuće od drveta i slame

Odluku o gradnji održive, ekološke kuće, građene od prirodnih materijala (nap. u našem slučaju od drveta i slame) donose oni kojima je to stil života, pojedinci okrenuti prirodi, a kojih je danas sve više u našem okruženju.